Vi är medlemmar i...

 

Föreningen för företag som jobbar med OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

Funktionskontrollanterna i Sverige
c/o StyroVent Syd Konsult AB
Allégatan 165
232 31 ARLÖV
Tel 040-412415
Fax 040-410151

funkis@funkis.se
www.funkis.se

 
Branschföreningen för ventilationsföretag

Svensk Ventilation
Rosenlundsgatan 40
Box 175 37
118 91 Stockholm
Tel 08- 762 75 00
Fax 08- 668 11 80
info@svenskventilation.se

www.svenskventilation.se