OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll
OVK-besiktning betyder obligatorisk ventilationskontroll. Lagen om OVK kom 1992 för att säkerställa att ventilationen fungerar såsom det var tänkt  när den togs i bruk. Det får inte bli sämre. Ju nyare system man har – ju högre blir kraven eftersom bygglagen från installationen gäller som regelverk.

Ventilation från 40-talet = 40-talets byggregler.
Ventilation från 2000-talet = 2000-talets byggregler.

Det finns också miniminivåer som aldrig får underskridas oavsett vilken bygglag som gäller.

Har du fått en avisering om en OVK-besiktning hos dig?
Här hittar du information...
Varför denna besiktning görs hos dig
och Hur besiktningen går till

Här finns mycket utförlig information till dig som är ansvarig
för att OVK-besiktning skall göras i en fastighet

Vilka ska göra OVK?
Intyg och protokoll
Hur ofta måste OVK göras?
Vad händer om man inte gör OVK?
Om vissa boende vägrar inträde till lägenheten
Om besiktningsmannen gjort fel
Energideklaration
Vanliga missuppfattningar


Vilka ska göra OVK?
Alla byggnader med följande undantag: Militära byggnader av hemlig art, en/två familjs villor, skogsbruk, jordbruk. Alla andra skall utföra OVK enligt intervall. OVK lagstadgades 1992. Olika intervaller styr besiktningsåren. Radhus kan vara svåra att bedöma. Flera regler spelar in. Delar man på ventilationen blir det pliktigt. Delar man på entré, blir det också pliktigt. Det är den lokala byggnadsnämnden som kan svara på vad som gäller just för ER byggnad. Vi har märkt att det råder mycket stor skillnad mellan kommuner. I vissa kommuner är allt pliktigt, även det som helt enkelt inte KAN vara pliktigt, men det byggnadskontoret som bestämmer ensam. Är man osäker bör man ringa o kontrollera. Även om besiktningsmannen gör en bedömning, och kommunen en annan, så gäller kommunens bedömning (oavsett) . Vår erfarenhet är att det är lättast om alla gör lika inom en förening, pliktigt eller ej. Man kan aldrig besiktiga ” för mycket ”. Bara för lite.

Tillbaka till rubrikerna

Intyg och protokoll
Ni erhåller (av oss / Det varierar med olika företag och besiktningsmän. Vi kan bara redogöra för hur vi gör) inplastade intyg som Ni skall enligt lagen sätta upp väl synligt för brukare / boende av lokalerna. Intyget säger inget om hur besiktningen gick, utan informerar om att OVK-besiktning är utförd och att protokollen finns hos byggnadsägaren och hos Stadsbyggnadskontoret i resp. Kommun. Intyget visar när det är dags igen för OVK.

Själva protokollen fungerar som en ”bilbesiktning” .

1:or för anmärkan och fel, men ej akut fel och godkänd ändå. Man får godkänd Ovk även med 1:or, men det är varningslampor på att det är fel / brist ändå.

2:or betyder fel, akut fel, som måste åtgärdas. Byggnaden får ej godkänd OVK även med en enda 2:a . Besiktningsmannen måste besiktiga regelrätt enligt byggnormen / bygglagen som fanns och gällde, när ventilationen togs i bruk.

Ett protokoll är vanligtvis uppdelad i system. Det kan vara system 1, som betjänar port 1 / eller en viss fläkt eller ett aggregat. Besiktningsmannen delar upp byggnaden i system, för att enklare redovisa. Det brukar falla sig naturligt att t ex system 1 kan vara ett gathus, system 2 kan vara ett gårdshus, och system 3 kanske är en lokal man hyr ut. Sedan redovisas 1:or och 2:or ( om det blir några fel ) för resp. System. Därför kan ett system bli godkänd och ett annat ej godkänd, men det är ändå så länge något system som har en 2:a, ej godkänd – totalt sett. Man ser till hela byggnaden på Stadsbyggnadskontoret.

Tillbaka till rubrikerna


Hur ofta skall OVK göras?
Man delar upp byggnader i kategorier i OVK. Det är något som är bra att veta, vilken intervall man har för OVK. Kategorin styr OVK-intervallen. Se nedan.

Kategori 1
Daghem, sjukhus, ålderdomshem, vårdlokaler 2 års intervall alla vent.system. I dessa lokaler spelar det ingen roll om man har FTX-ventilation eller FT-ventilation. Vårdlokaler, skollokaler har hög intervall.

Kategori 2
Mekanisk till och frånluftsventilation. Dvs fläktar och aggregat sköter om både friskluften in, dvs tilluften och mekaniska fläktar sköter om fläkten ut, dvs frånluften. Alla kontor, lokaler, arbetsplatser, flerbostadshus, affärer, butiker osv omfattas. Intervallen är 3 år.
Vissa har aggregatet i spishyllan var och en har ett eget. Vissa har stort aggregat i källare som besörjer alla och fläktar på taket som besörjer alla.

Kategori 3 Mekanisk frånluft. Mekaniska fläktar sköter om luften som går ut från lokalerna, dvs frånluft ( vanligtvis från wc och kök i bostäder ). Fläktarna sitter vanligtvis på taket. Omfattar kontor, affärer, flerbostadshus, butiker, banker, alla lokaler som har fläktar ( inte byggnader som är undantagna OVK ) Intervallen är 6 år mellan varje OVK. Vissa har frånluftsfläktar i spishyllan / spisfläkt, var och en har ett eget, och vissa hus har en eller några stora frånluftsfläktar som betjänar alla tillsammans.

Kategori 4 Självdrag = Dvs inga fläktar alls. Ventilationen bygger på termiska krafter, dvs kall luft vill in – värms upp – evakueras av sig själv högt upp på väggen. Självdrag har 9 års intervall. Gäller alla lokaler med självdrag ( som inte faller in under kategori 1 ) flerbostadshus, affärer, butiker, banker, osv. Självdrag kan vara kombinerat med kolfilterfläkt i och vissa fall även med spisfläkt för själva matlagningen / grundflöde självdrag i kök.

OBS! Det kan bli flera kategorier i samma hus. Dvs en lokal har dagis (kat 1) 2 st uthyrningslokaler är post och bank med egna aggregat (kat 2) lägenheterna i huset har mek. Frånluft (kat 3) medan ett gårdshus har självdrag (kat 4) Då måste OVK utföras med olika intervaller i samma byggnad.

Tillbaka till rubrikerna


Vad händer om man inte gör OVK?
Byggnadsnämnderna/ Stadsbyggnadskontoret råder över OVK och besiktningsmännen. De får protokollen efter varje OVK. De skall också påminna och ge böter till de som inte utför OVK. 

Industrifastigheter: Kontor, omklädning, personalutrymmen osv är OVK-pliktigt. Däremot verkstadsfläktar, industriventilation osv är INTE ovk-pliktigt. Om samma aggregat ombesörjer ventilation för både verkstad och kontor, så blir hela systemet OVK-pliktigt / eller så får besiktningsmannen kontrollera möjligheterna att dela bedömning verkstad-kontor, om det är möjligt. (beror på kanaldragning o system) Finns fläktar som bara betjänar svets, industri osv. så ingår inte sådana fläktar i OVK-besiktningen. Däremot aggregat / fläktar som betjänar personalutrymmen- även i själva verkstaden - blir ovk-pliktiga.

Tillbaka till rubrikerna

Om vissa boende vägrar inträde till lägenheten
Vägras besiktningsmannen tillträde till en lägenhet, så måste besiktningsmannen bedöma hur viktigt det är att få tillträde till just denna lägenhet. Är det självdragsventilation så är det extra viktigt, eftersom varje system är då helt unikt och eget för varje bostad. Delar man på ett mekaniskt frånluftssystem så är det kanske ? möjligt att den lägenheten får utgå, om besiktningsmannen i övrigt har bra underlag - 90-100% tillträde. Det är besiktningsmannens sak att bedöma hur mycket underlag han behöver för att skaffa sig en rättvis bild av ventilationen i byggnaden. Det är alltid styrelsen som har ansvaret som byggnadsägare för OVK-lagen.

Tillbaka till rubrikerna

Om besiktningsmannen gjort fel
Då tar man kontakt med besiktningsmannen först för att kontrollera att det inte rör sig om ett verkligt fel, som besiktningsmannen vill ändra, t ex utskriftsfel, hopblandning av namn, eller liknande riktigt fel, då ändras det och nya protokoll skrivs ut. Om besiktningsmannen håller fast vid sin bedömning. Kan man göra en ny OVK för den bostaden, eller beställa en annan besiktningsman som får kontrollera riktigheten. Eller så vänder man sig till besiktningsmännens förbund, Funkis. De kontrollera sina medlemmar, men bara medlemmarna kan hållas ansvariga för sina besiktningar. Eller så vänder man sig till sin byggnadsnämnd. Allvarliga upprepade fel leder till att besiktningsmannen stängs av och förlorar sin behörighet. Det är byggnadsnämnderna som kan stänga av och ta av behörigheten från en besiktningsman eller det certifieringsorgan som certifierat bes.mannen.

Tillbaka till rubrikerna

Energideklaration
Ny lag ändring i lagen gjordes februari 2007. Energibilaga skall bifogas ovk-besiktningen. När Ni senare gör energideklaration, skall ovk-besikntingensprotokollen, vara en bilaga i den deklarationen. Därför är det bra att göra OVK före, så att man har bilagan klar. Vid energideklarationen kommer godkända protokoll ändå efterfrågas.

Tillbaka till rubrikerna

Vanliga missuppfattningar
Vi gjorde OVK, men det blev inget bättre.
Det stämmer att själva OVK-besiktningen gör inte ventilationen bättre än vad den var vid installation. Den besiktigar / kontrollerar okulärt / bara så att ventilationen fungerar såsom det var tänkt när den installerades. Besiktningen är okulär ( vad man ser med ögonen, inget monteras isär ) och felen fastställes i protokoll, inga åtgärder görs vid en besiktning. Installerades ventilationen 1920, så kan man bara få 1920 års standard – såvida man inte vill byta / förbättra / vent.system

Tillbaka till rubrikerna