OVK

Allmänt om OVK
OVK är en förkortning för Obligatorisk Ventilations Kontroll. Den lagstadgades 1992. Det är byggnadsägarnas ansvar att OVK blir utförd och att byggnaden godkänns.

Det är vanligt att ovk-besiktning först utförs- blir underkänd- åtgärder måste ske - sedan besiktigas åtgärderna om - och byggnaden blir godkänd i OVK. Byggnader med mekanisk frånluft har 6 års intervall. OVK gäller alla byggnader i Sverige, utom: militära byggnader, jordbruk, skogsbruk, ambassader, en-två-familjsvillor. Radhus kan vara svårtolkade pliktigt/ ej pliktigt.

Besiktningen
Besiktningen är enkel. En besiktningsman med särskild behörighet för OVK besöker alla lägenheter och rum i bostäderna. Går igenom ventilationen och protokollför förhållanderna i varje rum / bostad. NI behöver ej förbereda något, huvudsaken att alla rum är åtkomliga .Bes.mannen märker ut fel i protokollet med 1:or och 2:or. En etta betyder fel, men ej akut fel, det räcker om felet åtgärdas tills nästa ordinarie intervall för OVK. Byggnaden får godkänt även med ettor. En två:a betyder fel som måste åtgärdas snarast möjligt ( 6 månader ) Även med en enda 2:a i en bostad så får hela byggnaden ej godkänd ovk. OVK ser ej till bostad för bostad, utan endast till hela byggnaden som helhet. När hela besiktningen är färdig så överlämnas protokollen till byggnadsägaren och till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, för arkivering där. Om man inte utför OVK eller Åtgärdar ej, ej godkända ovk-protokoll, så får man till slut böter av Stadsbyggnadskontoret.

Viktigt att besiktningsmannen får tillträde till alla bostäder
Det är mycket viktigt att besiktningsmannen får tillträde till alla bostäder- även Din. Återbesök ingår ej i det pris som vårt företag har överenskommit med Er bostadsrättsförening. Varje återbesök (utanför arbetsperioden) medför merkostnader såsom framkörningsavgift 550:- exkl. moms och tim. debitering 650:-/timmen exkl. moms / minimidebitering är 2 timmar. Det framgår tydligt av protokollet vilka vi fått tillträde till och vilka/vilken återbesöket avser. Med mekanisk frånluft så delar grannar på fläktens kapacitet. Det är mycket viktigt att vi får möjlighet att dokumentera förhållanderna/ mäta flöden i Er bostad, för det kan också påverka Era grannar. Är Ni inte hemma på aviserad dag, så kan Ni alltid ringa bes.mannen och be att få byta dag.

En vecka före start kommer Ni alla att få en lapp av Ventexpert AB där det framgår vilken dag som just DIN bostad skall besiktigas. På aviseringslappen så finns också telefonnummer till kontoret och till besiktningsmannen. Skulle dagen vara helt olämplig för Er, så går det bra att ringa till besiktningsmannen och meddela direkt / snarast möjligt. Man kan också lämna önskemål till besiktningsmannen om tid, men det kan vara mycket svårt för besiktningsmannen att hålla tidsschema, om flera önskar tidpunkter samtidigt eller om en bostad tar längre tid än planerat - då faller hela schemat för dagen. För Er kännedom.

Besiktningsmannen kommer att stå i Er port kl. 07.30 den dag som Ni blivit aviserad för. Han tar emot nycklar till Er bostad, om NI inte är hemma under dagen. När han är färdig återlämnar han nyckeln i Er brevlåda. Varje besök tar 15 minuter - 1 timme, beroende på ev fel på ventilationen i just Er bostad.

Vi ser fram emot arbetet i Er bostadsrättsförening och ett gott samarbete under arbetsperioden.

Så här går det rent praktiskt till

Ni är alltid välkomna att ringa till oss på 08-32 33 22 om ni har ytterligare frågor.