OVK

Så här går en besiktning till steg-för-steg.
 1. Besiktningsmannen samlar vanligtvis nycklar i portuppgången på morgon kl. 07.30 (kan vara annan överensstämd tid eller annat beslut kring nycklar). Den som inte kan vara hemma under dagen, lämnar nyckeln kl. 07.30 i porten och besiktningsmannen lämnar tillbaka nyckel i resp. Brevinkast.
   
 2. Varje besök tar mellan 10 minuter till en timme, beroende på hur mycket fel/ hur mycket ventilation det är i varje bostad osv. Det kan också vara svårtillgängligt och svårinspekterat som drar ut på tiden. Bes.mannen kan hitta fel som tar tid att utreda o kontrollera. Därför kan sällan besiktningsmannen lämna exakt tid, då han kommer. Lägenheterna före kan ”förstöra” tidsplanen. Därför står det vanligtvis på lappen, att vi behöver tillträde hela dagen. Om man har önskemål kan man alltid ringa besiktningsmannen och be att han t ex börjar hos någon / eller någon vid lunch / eller sist eller liknande.
   
 3. Aviseringslappen ( meddelande-lapp till Er boende, en vecka i förväg ) har alltid besiktningsmannens mobilnummer. Boende kan alltid ringa besiktningsmannen.
   
 4. Bes.mannen behöver tillträde till alla rum i bostaden för att kunna besiktiga ventilationen. Besiktningsmannen besiktigar inte utifrån hur bra ventilation Ni har- utan endast om den fungerar- SOM DET VAR TÄNKT – när den togs i bruk. Alla bostäder och lokaler besiktigas.
   
 5. Vi är alltid tacksamma om Ni tar bort saker i vägen eller gör klädkammare o liknande tillgängliga, så att besiktningsmannen kan komma in och mäta och för att inspektion ventiler. Det är inget krav ! Men vi är tacksamma !
   
 6. Besiktningsmannen skriver protokoll över alla ventiler och don och mäter alla flöden ifall Ni har mekanisk ventilation. Besiktningsmannen kontrollerar också fläktar på taket, ( om Ni har mek. Vent ) vilket gör att han kan arbeta i Er förening, utan att Ni kanske direkt märker honom på taket eller i fläktrummet.
   
 7. Protokollen skickas till byggnadsägaren och med dem kommer även intyg på att besiktningen är utförd. OBS. Att intyget visar inte hur besiktningen gick - utan att den är utförd enligt lag. Många tar för givet att intyget visar på ett godkännande, men intyget visar bara att det är UTFÖRT en besiktning och att protokoll på hur det gick, finns. ( godkänd / ej godkänd OVK ) Bara protokollen visar status. Lagen är mycket vilseledande skriven kring intyg, så vi är tydliga.
   
 8. Ovk-besiktning görs väldigt sällan, så vi är tacksamma om så många som möjligt möter upp o lämnar nyckel osv för att göra besiktningen så enhetlig som möjligt. Protokollen visar tydligt alla bostäder, även de som är ej tillgängliga.