Ventilationsrengöring

Ventilationsrengöring är vår största verksamhet.
Vi har över 20 års erfarenhet av rengöring och arbetar med alla befintliga ventilationsrengöringsmetoder på marknaden.
Därför kan vi anpassa utrustningen och metod för just er anläggning.

Ibland fungerar borstar bäst, ibland tryckluft och ibland är robotar det bästa valet. Detta avgör vi på plats när vi bedömt vilken typ av system och framförallt vilken typ av smuts som skall rengöras.

Vi har även ensamma patent på....

När vi rengör ert ventilationssystem ställer vi även in de korrekta luftflöden efter rengöringen för att återställa den korrekta balansen i systemet.

Läs mer om hur vi rengör
Självdrag
Mekanisk frånluft
Mekanisk tilluft
Kanaler med invändig isolering