Rengöring av självdragssystem

Självdragssystem är en samlig av ventilationskanaler utan någon fläkt anslutet.

Rengöring sker oftast med borstar, borstmaskiner eller tryckluft. Rengöring av stigare och vertikala kanaler sker från taket. Avfallet samlas i en dammfälla eller evakueras naturligt med ventilationen.

Vanligt är att det sitter gamla galler/ventiler som inte går att få loss från väggen, då kanalen måste rengöras från lägenheten också för att få hela kanalens längd. Ibland flagnar också färgen vid rengöring av gallren. Det kan ibland vara svårt att få det snyggt efter rengöring. Därför byts dessa oftast ut mot moderna självdragsventiler i samband med rengöringen.

Ibland saknas det tilluftsventiler som är nödvändiga för att självdraget skall fungera. I de fallen rekommenderar vi montage av tilluftsventiler i fönstren.

Efter en genomförd rengöring levererar vi ett rengöringsintyg till uppdragsgivaren. Vi kan även genomföra en OVK-besiktning i samband med rengöringen.


Läs mer om hur vi rengör
Självdrag
Mekanisk frånluft
Mekanisk från- och tilluft
Kanaler med invändig isolering