Rengöring av mekanisk tilluft

Mekanisk tilluft är oftast anslutet till en mekanisk frånluft. Systemet kan rengöras på flera sätt.

Oftast skapar vi ett undertryck under ventilationsrengöringen från dammfällan. Vi sluter systemet så att ingen smuts kommer ut under arbetet. Alla kanaler, don, fläktar och aggregat rengörs. Ofta rengörs även värmeväxlare och batterier om kunden önskar det. Vid större system (industrier) kan även robotar användas för rengöringen.

Om lokalen som ska rengöras kan innehålla giftiga gaser, är ett sjukhus, läkemedelsföretag eller det råder annat krävande förhållande, använder vi andra rengöringsmetoder. Då anpassar man och skräddarsyr en rengöringsmetod o maskiner/utrustning för det specifika objektet.

All ventilationsrengöring utförs med torrmetoder. Endast batterier, värmeväxlar mm. kan rengöras med ångtvätt, högtryckstvätt eller rengöringsvätskor. Inget vatten lämnas i systemet.

Efter en genomförd rengöring levererar vi ett rengöringsintyg till uppdragsgivaren. Vi kan även genomföra en OVK-besiktning i samband med rengöringen.


Läs mer om hur vi rengör
Självdrag
Mekanisk frånluft
Mekanisk från- och tilluft
Kanaler med invändig isolering