Vår personal

All vår personalen är kompetenta och certifierade ventilationsrengörare, injusterare och besiktningsmän med riksbehörighet.

Alla hos oss arbetar också med verkligheten, ute på fältet. Alla har uppgifter ute hos kunden direkt. Vi satsar på personal och egenkontroll, genom att ge våra anställda administrativt ansvar med rapportering, uppföljning mm.

Våra priser är inte lägst och inte högst, vi är konkurrentkraftiga, men med högsta kvalitet och omtanken om kunden i centrum.

Är du intresserad av att utbilda dig till ventilationsrengörare eller redan har kompetensen och söker jobb, kontakta oss här.