Dokumentation

Rengöringsintyg
Varje ventilationssystem får ett rengöringsintyg som garanti på utfört jobb av certifierad personal genom Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare.

Rapporter
Alla typer av arbeten rapporteras skriftligt i en rapport, egenkontroll utförs, arbeten fotodokumenteras med digitalkamera av anställda. Resultat, mätprotokoll, besiktningsprotokoll etc finns i den anställdes bärbara dator, som enkelt mailas till Er genom enkel kontakt / snabb kontakt. Allt arkiveras på kontoret och kan tas fram på förfrågan av Er, eller vid fortsatt arbete.

OVK-protokoll
Efter en OVK-besiktining uträttar besiktningsmannen ett protokoll som lämnas till både uppdragsgivaren och till stadsbyggnadskontoret.
Ett certifikat om en genomförd och godkänd besiktning skickas till uppdragsgivaren. Denna skall hängas synligt i den besiktade lokalen.