Rengöring av mekanisk frånluft

System med mekanisk frånluft har fläktar som oftast ligger i vinden eller på taket av byggnaden.

Den här typen av system rengörs oftast med borstmaskiner, tryckluft och viskor. Större system kan även rengöras med robotar. Rengöring av stigare sker från taket. Rengöring av kanalen närmast donet sker i lokalerna från exempelvis lägenheten.

Vid rengöring av detta system, måste alla lokaler och lägenheter med ventiler besökas. Alla don och ventiler rengörs och tätas under arbetet. Fläktarna rengörs sist.

Normalt sker det en injustering av luftflöden efter rengöringen.

Efter en genomförd rengöring levererar vi ett rengöringsintyg till uppdragsgivaren. Vi kan även genomföra en OVK-besiktning i samband med rengöringen.


Läs mer om hur vi rengör
Självdrag
Mekanisk frånluft
Mekanisk tilluft
Kanaler med invändig isolering